Shopping Cart

No products in the cart.

วาล์วกันน้ำย้อนกลับ CV

฿192.00฿708.00

วาล์วกันน้ำย้อนกลับ ยูเนี่ยน (Check valve union)
แรงดันสูงสุด : 8 บาร์
ต้องติดตั้งฝั่งทางน้ำเข้าด้านปลายลูกศรเสมอ
จำนวน/แพ็ค (Pack) : 1

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

เป็นอุปกรณ์ที่ใีช้สำหรับควบคุมทางไหลของน้ำให้ไหลไปได้เพียงทางเดียว ไม่สามารถไหลย้อนกลับไปยังทางเดิมได้ เช็ควาล์วเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วย
ป้องกันการตีกลับของน้ำ ไปยังปั๊มน้ำ หรือการไหลย้อนของน้ำ กลับไปบริเวณทางจ่ายน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียแรงดัน หรือทำให้ปั๊มเสียหายได้
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางลาดเอียงหรือเป็นเนินเขา

ขนาด (นิ้ว)

1/2” x 1/2”, 3/4” x 3/4”, 1” x 1”, 1 1/2” x 1 1/2”, 2” x 2”