Shopping Cart

No products in the cart.

วาล์วกันน้ำย้อนกลับ CV-N

฿468.00฿744.00

วาล์วกันนํ้าย้อนกลับ เกลียวใน (Check valve female)
แรงดันสูงสุด : 8 บาร์
ต้องติดตั้งฝั่งทางน้ำเข้าด้านปลายลูกศรเสมอ
จำนวน/แพ็ค (Pack) : 1

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

เป็นอุปกรณ์ที่ใีช้สำหรับควบคุมทางไหลของน้ำให้ไหลไปได้เพียงทางเดียว ไม่สามารถไหลย้อนกลับไปยังทางเดิมได้ เช็ควาล์วเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วย
ป้องกันการตีกลับของน้ำ ไปยังปั๊มน้ำ หรือการไหลย้อนของน้ำ กลับไปบริเวณทางจ่ายน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียแรงดัน หรือทำให้ปั๊มเสียหายได้
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางลาดเอียงหรือเป็นเนินเขา

ขนาด (นิ้ว)

2” x 2”, 2 1/2” x 2 1/2”, 3” x 3”, 4” x 4”