Shopping Cart

No products in the cart.

หัวพ่นหมอก PRO FOG

฿300.00

หัวพ่นหมอก

  • อัตราการจ่ายน้ำต่อหัวฉีด : 36 ลิตร/ชม.
  • ระยะการฉีด : 0.5 – 1.0 เมตร
  • จำนวน/แพ็ค (Pack) : 100
  • เจาะรูขนาด 4 มม.
  • PRO FOG ใช้งานคู่กับ FOG VALVE , FOG BASE II หรือ FOG BASE III+BASE III SEAL
รหัสสินค้า: 351-3006-5 หมวดหมู่:

หัวพ่นหมอก (Fogger)

  • ใช้สําหรับเพิ่มความชื้น เหมาะสําหรับรดน้ำเรือนเพาะชํา เรือนกล้วยไม้หรือเพื่อลดอุณหภูมิในโรงเรือน เล้าไก่ คอกหมู ฟาร์มปศุสัตว์ฯลฯ
  • ต้องใช้แหล่งน้ำสะอาดเท่านั้น มิฉะนั้นหัวพ่นหมอกอาจจะตันได้ (จําเป็นต้องติดตั้งกรองน้ำในระบบ)
  • ใช้กับท่อไมโคร MT/PVC 4.2/5.3 มม. , MT/PVC 4.2/7 มม. , MT/PVC 4.8/6.6 มม. หรือท่อ MT/PE 4/7 มม.
  • ระยะฉีด 0.5-1.0 เมตร (หากใช้งานกลางแจ้ง ระยะฉีดอาจลดลง เนื่องจากละอองน้ำละเอียดจึงอาจถูกลมพัดได้)